top of page

Djupvannsdyr Dette omhandlar ulike marine organismar og skapningar som bur i dei djupaste og ofte uutforska delane av havet. Desse skapningane er særleg tilpassa for å overleva under dei ekstreme forholda i dypvass, der det er høgt trykk, låge temperaturar og minimalt med lys. Døme på djupvannsdyr inkluderer dypvannsfisk, kjempeblekksprut og merkelege skapningar som dypvannslyktfisk. Å utforska og studera desse skapningane kan gi verdifull innsikt i mysteria til dypvannet og dei unike økosystema der. Elevane i 7.klasse fekk i oppgåve å illustrere hittil uoppdaga dupvannsdyr.

1. MIN SUPER DUPER SUPER DUPER ER EIN SUPERMANN. SUPER DUPER LEVER 11 KM UNDER VATN. HAN ETER FISK, HAN ER 5 634 790 ÅR. HAN ER 1,50 M HØG, HAN ER LIKE STERK SOM SUPERMANN MED SUPERKREFTER. HAN HAR DEN FARLIGSTE GIFTA: BOTULINUMTOKSIN

2. Dyrenamn: Yetji woungyoung År : 13 Kva kan den gjere: Den kan svømme veldig fort og den bor på sjøoverflata og 11 035 m nede i sjøen og den lever mest inni korallrever og dei liker og vere i flokkar. Den spiser fisk og sjø gras, men dei er ikkje så glad i mennesker . Det er ingen som veit kor mange det er . Den er sølvlysende og har mange finner og ein hale for og styre betre . Familiens den er ukjent. Den kan gå på land og gå rundt. Dei bor i alle steder, men i eit sted som kansje Japan eller noke så er det eit gammel dyr som er hellig som dei er i familie med, men ingen veit heilt sikkert . Høgde er ukjent. Kor lang den er, er også ukjent. Den kan også fly med vingene som den også kan styre med under vann. Skjellene er giftig og viss du kutter deg på den så kan du dø. Den kan også skyte ut skjellene sine som eit forsvar. Dei elsker alle UNNTATT MENNESKER.

3. Fiskraff Dyret min heiter Fiskraff fordi det er ein stor fisk og sjiraff sett saman, har bein og hale så den kan gå på land og symje i havet Den er veldig høg og stor så den kan skremme nesten alle andre dyr i havet. Fiskraff lever til vanlig i havet heilt nede på botn, da går den nede med beina sine, men den kan symje hvis han vil og han kan gå på land, men ikkje for lenge. Hanfiskraffen kan vege opp til 600 kg, bli opp til 10 meter høg og hofiskraffen kan vege opp til 400 kg og bli opptil 8 meter høy og begge to kan bli opptil 3000 år. Fiskraffen er ein veldig sjeldan fisk og den går ikkje i flokk, men 1 og 1. Det finst ca 15 stk i heile verden, så dei er altså utrydningstrua. Detta dyret er i familie med sjiraffen .

5. Undervanns-bie Eg har laga ei undervanns bie. Bien min befinner seg 500 000 meter under vatnet. Den antenna som er bøygd viser kor det er mat. Han eter blåkval. Og med den som er rett kan han høyre alt mulig i verden. Bia mi veier 500 000 kg. Og den kan ete blåkval på 1 sekund og så bæsjer den ut skjelettet ut av rompeballane sine. Han har ein pigg på rompa sin som er giftig. Den har Botulinumtoksin. Han har 250 tonn med botulinumtoksin i kroppen. Han kan drepe 357 142 857 143 folk vist han tar ut all gifta si. Han lever i flokk, det er ofte 200 000 i ein flokk. Han kan ete plast så gjer han det om til gift. Mvh undervanns bie

6. Musefisk Musefisk er superrask og den er så liten du ikkje kan sjå den. Musefisk har giraff horn og dei er veldig giftige og vist du tar på dei så får du veldig masse støt i deg. Musefisk er 1000 meter nede i havet. Musefisk er 107 år gammal og dei lever til den er 502 gammal. Musefisk kan hoppe så høgt at den kommer 200 meter over bakken. Musefisk eter blomster, planta og tang. Musefisk har ein giraff hale som gjer sånn at den kan fly i vatnet og halen gjer sånn at den og kan svømme raskt. Musefisk kan ikkje høyre noke som blir sagt, den bere lukter seg fram til maten. Musefisk har veldig støre auge men den er egentlig blind så den har store auge for å skremme andre dyr vekk frå den. Den er veldig glad i å vere aleine.

7. Maxikrim reke Min undervanns-reke heiter Maxikrim. Reka mi er 110 35 meter nede i dypet. Det er biolumi-essens som gjer at han kan lyse i mørke. Han er 20 cm lang. Maxikrim eter reker som er mindre enn han. Han har nervegift i kroppen sin. Maxikrim er 289 år gammel og kan bli opptil 390 år. Han lever ikkje i stim, han er alltid aleine. Du bør aldri ta på Maxikrim, då dør du på sekundet. Maxikrim er ikkje utryddingstrua, alle er redde han. Mvh Maxikrim.

4. Namn: Supercopter Supercopter kan vere overalt, men mest i Marinanegropene. Den liker å halde seg på 8 000 -10 800 m.u.h. Den reiser som regel 1 og 1 eller 2 og 2. Når den går opp bruker den halen sin som eit helikopter. Den kan reise opp heile Marinanegropene på 1-5 sek. Den lager eit skjold av vatn. Hvis du blir treft av halen hans so vil du dø etter et par sekunder. Han vil ikkje angripe folk utan at dei gjer han sint. Dei blir som regel 7 000-9 000 år. Han eter berre fisk, men vist du gjer han sint so kan han ete andre ting og, men vist den blir alt for sint so vil den ete 10 tonn med ting i gongen. Den kan fly og.

tekst

bottom of page