KONSERTPROGRAM
LAURDAG 16.november kl.18.30 .                            


KONSERTMESTER THOMAS FRØYEN

Surface to the deep sea
Eugen Doga/Waltze
Icicles/Anne Grethe Preus
Spring (vår) and Winter/Vivaldi
"Inn i dypet"
 Prelude No2/Bach
Way Down We Go/Kaleo
Raja Dipturus Batis/Skate/BB
Pollachius/Lyr/Luringen/BB

Solund Kyrkje
BIllett : 250.- barn under 16 år, gratis.

KONSERTPROGRAM
LAURDAG 16.november kl.18.30 .                            


KONSERTMESTER THOMAS FRØYEN

Surface to the deep sea
Eugen Doga/Waltze
Icicles/Anne Grethe Preus
Spring (vår) and Winter/Vivaldi
"Inn i dypet"
 Prelude No2/Bach
Way Down We Go/Kaleo
Raja Dipturus Batis/Skate/BB
Pollachius/Lyr/Luringen/BB

Solund Kyrkje
BIllett : 250.- barn under 16 år, gratis.