top of page
IMG_3554_edited.jpg

er ein norsk musikar, forfattar og amatør-astronom som er kjend for si forsking og innsats med å fange stjernestøv. Han er særleg kjend for arbeidet sitt med å finne mikrometeorittar i urbane område ved hjelp av ein teknikk som kallast "støvjakt". Larsen utvikla ein metode for å skilje ut mikrometeorittar frå jordprøver ved hjelp av magnetar og vatn. Han samla inn støvprøver frå tak, hustak og andre stadene og analyserte dei på laboratoriet for å identifisere og dokumentere mikrometeorittar.

DeJenz
Vibeke Jensen og Santiago De Waele

 

«På ei avsidesliggjande øy i Norskehavet har DE JENZ etablert AKWANAUTØYNA - eit kunsteksperiment i Noregs vestlegaste busetnad.» Her utforskar dei viktige samspel med kystmiljøet og startar samarbeid med lokale samfunn og internasjonale nettverk som speglar potensialet med å gå djupt inn i ei verden utan tydelege skilje mellom kultur og natur. Målet er å skape ein meir gjensidig og ikkje-utbytande forståing av verda rundt oss. Ved å endre våre perspektiv kan vi oppleve endringar i våre oppfatningar og setje pris på alternative former for medvit, merksemd og samhald.

STJERNESTØV Vi er stjernestøv av atomer og protoner og elektroner som vart til i den glødande stjernetåka som var det unge universet. Først var det eit stort smell og eksplosjonen kasta  energi til alle kantar.     I ein prosess på fleire milliardar år blei protoner og nøytroner klistra saman med grunnstoffa hydrogen helium og litium. Supernova eksplosjonar gav energi til komplekse prosessar der grunnstoffa vart til. Hydrogen er som vi veit ca. 10% av den menneskelige kroppen. I prosessen der universet blir til, vart det forma enorme massar av atomar som forma seg til galaksar der Mjølkevegen er ein av to tusen milliardar galaksar i universet. Stjerner vart forma og kollapsa, dei vart under eit enormt trykk samansmelta til alt meir komplekse atomstrukturar og vi får tyngre og tyngre grunnstoffer. Stjernene sitt dramatiske  liv slutar med  spektakulære eksplosjonar som skapar supernovaer og nøytronstjernar Dei er opphavet til alle dei grunnstoffa som  blir oss. Vi er stjernestøv og kroppane våre er satt samen av atomar som blei skapt samen med universet. Vi består av grunnstoffer som har eksistert sidan Mjølkevegen vart til, midlertidig organisert som oss. ​ EIG VI ROMMET? Er det greitt at supermaktenes slåst om å kolonisere Mars? Trur vi at erobringa av rommet blir redninga for menneskeheten, eller vert det vår undergang? Himmelen vert lysare fordi private aktørar sender fleir og fleir satellittar opp i atmosfæren. Det er ca. 3000 satellittar som mellom anna gjev oss internett og GPS-navigasjon. Talet kan snart auke seg fleirfaldig om store selskap som Amazon og SpaceX får sende ut sine megakonstellasjonar av satellittar, slik at vi får nett i alle avkrokar og på alle fjerne toppar vi treng det. Stjernehimmelen vil endre seg, vi kjem kanskje ikkje kjenne att stjerneteikna, eller sjå Andromedatåka. Vi har bare denne planeten . Det tok hundrevis av millioner år å skape livet slik vi kjenner det. Kroppen vår, med muskler og skjelett og blodårer har tilpassa seg heilt nøyaktig til den tyngdekrafta vi har her på jorda. Mange trur att det kan skapas liv på Mars, at atmosfæren kan endres, at vi ein dag kan leve på overflaten der utan kunstig hjelp. Vår lengsel til stjernene har vert universell og varig. Vår drift til å utforske det ukjente har skubbet på teknologisk og vitskapeleg utvikling. Vil vi heller skape nytt liv på ein framand planet enn å prøve ta vare på den vi har?

Podcasten "Folk og dyr" er ein populær norsk podcast som utforskar forholdet mellom menneske og dyr. Programleiarane tar opp ulike tema knytt til dyrs rolle i samfunnet, dyrevelferd, naturvern, dyrehald og andre relevante emne. Gjennom samtalar med ekspertar, forskarar og engasjerte dyre elskarar søkjer pod-casten å gi innsikt og auke medvitande rundt korleis vi kan skape eit betre samspel mellom menneske og dyr. Gjennom historier, fakta og perspektiv får lyttarane høve til å reflektere over vår behandling av dyr og kva vi kan gjere for å ivareta deira velferd på ein meir ansvarleg måte. "Folk og dyr" er ei kjelde til inspirasjon, kunnskap og diskusjon for alle som er interesserte i dyrs rettar, dyrevelferd og naturvern. Podkasten gir ein plattform for å dele erfaringar, perspektiv og gode døme på korleis vi kan leve i harmoni med dyra som deler vår planet.

THOMAS FRØYEN

har spilt trommer i over 30år. I flere år var han aktiv i Bergen som freelance trommis med en rekke jazz- og storband, samt som session musiker i ulike events. Som fast trommis i Håvard Lothe Band turnerte han mye rundt i Norge, deltok på Melodi Grand Prix og fikk spilt live i Kina for over 40 tusen mennesker. Thomas har delt scene,samt opptrådt med blant andre Absence & Blipp, Frode Alnæs, Tor Endresen, Erik Røe fra Baba Nation med flere i ulike settinger. I dag er Thomas bosatt i Solund og har alltid mange jern i ilden, bl.a som trommis og vokalist i Pfizers Orchestra og som musikalsk ansvarlig for festkonsertene til Lysfestivalen i Solund.

bottom of page