solundlys%20logo%201_edited.jpg

VINTERBRAUTA

Programm

AVLYSING

Det er med tungt hjarte vi avlyser Lysfestivalen

Situasjonen vi alle har havna i tilseier at det er for risikabelt å gjennomføre den store lysfesten no.

Vi må rette oss etter regjeringa sine oppmodinga og tiltak.

 

Dette er svært synd for alle som har jobba hardt gjennom fleire månader. Vi håpar vi får synt oss fram når Korona-situasjonen er letta.


Vil gjerne oppfordre alle til å tenne litt ekstra lys i vindauga gjennom helga.

Regjeringa har i dag – 05.11.2020 – kome med nye tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.  Sjølv om det ikkje er kjent smitte i Solund per i dag er situasjonen i Norge og fleire av nabokommunane våre så alvorleg at ein også i Solund kommune må etterleve dei nasjonale råda grundig. 

 

Du kan lese alle råda her!
 

logo-solund.png
logo-sparebankstiftinga-liggande-2.png
1474311858.png
UKM_logo_bla_0300.png
TB_Logo.png

SULEJET AS
BARSTEIN AS

HAFS_Elektror├©r-logo-e1484554864313.png
MED STØTTE FRA:
VI TRENG DI STØTTE !! VIPPS #138895

Ver audmjuk fordi du er laga av jorda.
Vær edel fordi du er laga av stjerner

-Antikt serbisk ordtak

Lysfestival 2020
I årets festival skal vi utforske nye områder av Solund, og vi skal bruke det vakre fjellet som scene for eit lysshow og lysløypa vert utvikla med fleire installasjonar. Idrettsplassen vert nytta som arena for publikum og scene for artistar.

Årets tema er «Mjølkevegen» som inspirasjon til abstraksjon og utforsking .

Som eit resultat av smitteverntiltaka grunna Covid-19 har vi mange utfordringar. Vi prøver å jobbe med fleire alternativ spesielt for konsertavviklingar. Er vær-tilhøva optimale kan vi ha fleire framsyningar ute, blir det storm må vi avlyse fleire framsyningar, eller flytte innomhus med dei avgrensingar det fører til.

 

Lyskomite

Wannes Nouwen  lys lyd design og teknikk

Helga Marie Vangsnes, (rep. for skulen)
Thomas Frøyen konsertmester

Ingvil Storøy «lysmeister»
Gry Buer Prosjektleiar

Ulike samarbeidspartar frå barnehage , frivillig sentral og sokneråd.

 

STJERNESTØV

Vi er stjernestøv av atomer og protoner og elektroner som vart til i den glødande stjernetåka som var det unge universet.
Først var det eit stort smell og eksplosjonen kasta  energi til alle kantar.    
I ein prosess på fleire milliardar år blei protoner og nøytroner klistra saman med grunnstoffa hydrogen helium og litium.
Supernova eksplosjonar gav energi til komplekse prosessar der grunnstoffa vart til.
Hydrogen er som vi veit ca. 10% av den menneskelige kroppen.
I prosessen der universet blir til, vart det forma enorme massar av atomar som forma seg til galaksar der
Mjølkevegen er ein av to tusen milliardar galaksar i universet.

Stjerner vart forma og kollapsa, dei vart under eit enormt trykk samansmelta til alt meir komplekse atomstrukturar
og vi får tyngre og tyngre grunnstoffer.
Stjernene sitt dramatiske  liv slutar med  spektakulære eksplosjonar som skapar supernovaer og nøytronstjernar
Dei er opphavet til alle dei grunnstoffa som  blir oss. Vi er stjernestøv og kroppane våre er satt samen av atomar som
blei skapt samen med universet.
Vi består av grunnstoffer som har eksistert sidan Mjølkevegen vart til, midlertidig organisert som oss.

EIG VI ROMMET?
Er det greitt at supermaktenes slåst om å kolonisere Mars?
Trur vi at erobringa av rommet blir redninga for menneskeheten, eller vert det vår undergang?


Himmelen vert lysare fordi private aktørar sender fleir og fleir satellittar opp i atmosfæren.
Det er ca. 3000 satellittar som mellom anna gjev oss internett og GPS-navigasjon.
Talet kan snart auke seg fleirfaldig om store selskap som Amazon og SpaceX får sende
ut sine megakonstellasjonar av satellittar, slik at vi får nett i alle avkrokar og på alle fjerne toppar vi treng det.
Stjernehimmelen vil endre seg, vi kjem kanskje ikkje kjenne att stjerneteikna, eller sjå Andromedatåka.

 

Vi har bare denne planeten .
Det tok hundrevis av millioner år å skape livet slik vi kjenner det.

Kroppen vår, med muskler og skjelett og blodårer har tilpassa seg heilt nøyaktig til
den tyngdekrafta vi har her på jorda.
Mange trur att det kan skapas liv på Mars, at atmosfæren kan endres, at vi ein dag kan leve på overflaten der utan kunstig hjelp.
Vår lengsel til stjernene har vert universell og varig. Vår drift til å utforske det ukjente har skubbet på teknologisk og vitskapeleg utvikling.

Vil vi heller skape nytt liv på ein framand planet enn å prøve ta vare på den vi har?


Kanskje vi skal lytte til jordas song
Kanskje vi har tid å tenkje oss om

alps kopi.jpg
  • Facebook
  • Pinterest
  • Vimeo Social Ikon
  • YouTube Social Ikon
  • Instagram

© 2019 Gry Buer